Ajankohtaista

Elinvoimaisuuspolku Osa 3, Elinvoimaisuustiimi

Elinvoimaisuustiimin tehtävänä on kuljettaa seurakuntaa elinvoimaisuuspolulla eteenpäin. Elinvoimaisuustiimi pyrkii tutkimaan seurakuntaamme seitsemältä eri osa-alueelta yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Nämä osa-alueet esitellään jäljempänä.

Tarkoitus on pitää keskustelu elinvoimaisuudesta tuoreena ja vilkkaana ja saada kaikki seurakuntalaiset osalliseksi polusta. Elinvoimaisuustiimi ei ole päättävä elin, sen tehtävänä on toimia kokoajana ja neuvoa-antavana ryhmänä. Tiimin jäsenet eivät tee kaikkea työtä itse, vaan jokainen seurakuntalainen voi osallistua mahdollisuuksiensa ja kiinnostustensa mukaan työskentelyyn, vaikka vain hetkeksi.

Elinvoimaisuus on prosessi. Prosessissa usein matka on tärkeämpi kuin lopputulos. Mitä huomaamme itsestämme ja seurakunnastamme, kun työskentelemme tässä prosessissa? Elinvoimaisuustiimin tehtävänä on kirjata nämä huomiot, synnyttää niistä keskustelua seurakunnassa ja esitellä ne seurakunnan johdolle. Työskentelyssä hyödynnetään seurakunnan antamaa palautetta ja pyritään avoimuuteen, kohtaamisiin ja meidän kaikkien äänen kuulumiseen.

Elinvoimaisuustiimin seitsemän osa-alueen tehtäviä varten elinvoimai-
suustiimin jäsenistä on muodostettu ryhmiä, jotka vastaavat tehtävän toteutumisesta. Olet erittäin lämpimästi tervetullut mukaan ryhmien työskentelyyn, jokaisen mielipide ja ajatukset ovat arvokkaita. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Alla on lueteltuna kaikki elinvoimaisuusryhmät. Ota yhteyttä evtiimi.hmlvapis@gmail.com matalalla kynnyksellä, kysy lisää ja tule mukaan!

Elinvoimaisuusryhmät:
– Kokonaisvaltaisen rukouksen prosessin ryhmä
– Vuorovaikutusryhmä
– Raamatullisen kertomuksen löytämisen ryhmä
– Tiedotusryhmä
– Historiaryhmä
– Sisäisen arvioinnin ryhmä
– Ulkoisen arvioinnin ryhmä