Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Hämeenlinnan Vapaaseurakunta
Osoite: Sibeliuksenkatu 17, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 03 6821209
Sähköposti: hmlvapis@gmail.com
Yhteyshenkilö: Arto Kortemaa
Verkkosivustomme osoite on: https://hmlvapis.fi/

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Verkkosivujen yhteydenottolomaketta käytetään Hämeenlinnan vapaaseurakunnan toimintaan liittyvään yhteydenottoon
ja/tai palautteen antamiseen. Lähetettyäsi yhteydenottolomakkeen voidaan henkilötietojasi käyttää viesteihin vastaamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Lakiin perustuva velvoite (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, EU yleinen tietosuoja-asetus). Henkilön itsensä antama suostumus.

Käsiteltävät henkilötiedot

Sähköisen viestinnän tuottamat tunnistetiedot. Käytämme henkilötietoja yhteydenottoihin vastataksemme. Säilytämme yhdenottolomakkeella lähetettyjä yhteydenottoja niin kauan kuin se on tarpeellista. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan aineistosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdäkseen hänestä kerättyjä henkilötietoja sekä korjata niissä olevia virheitä. Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi ja voi pyytää meitä poistamaan kaikki häntä koskevat
henkilötiedot. Hämeenlinnan vapaaseurakunta voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.3.2021.