Sananen sielunhoidosta

Sielunhoidollinen kohtaaminen on olennainen osa seurakunnallista toimintaa. Elämässä tulee vastaan erilaisia kriisejä ja tunne-elämän kipuja, jolloin luottamuksellinen keskustelu sielunhoitajan kanssa voi auttaa. Keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiirissä on turvallista puhua. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omana itsenään parantaa ja rohkaisee. Sielunhoitaja kuuntelee sinua. Keskustelun päätteeksi hän rukoilee sinun ja yhdessä sovittujen asioiden puolesta.

Sielunhoito perustuu Jumalan Sanaan. Sielunhoidollisen keskustelun ytimessä ovat yhteinen usko, rippi ja rukous. Jeesus sanoi: ”Mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:19-20.)

Seurakunnassamme sielunhoidosta vastaa ja siihen ohjaa seurakunnan pastori Arto Kortemaa.

Sielunhoitajina toimivat seurakunnan työntekijät sekä sielunhoitotyöhön kouluttautuneet ja seurakunnan valtuuttamat sielunhoitajat. Sielunhoitajat ovat vaitiolovelvollisia.

Rukouspalvelu

Rukouspalvelussa toimivat seurakunnan kouluttamat ja valtuuttamat rukouspalvelijat. Rukouspalvelijat ovat vaitiolovelvollisia. Rukouspalvelu on säännöllisesti jokaisen 
jumalanpalveluksen ja Jumalan kohtaamisen illan päätteeksi. Rukouspalvelu on mahdollista myös erikseen sovitussa tilanteessa. 

Vertaistukiryhmät

Seurakunnassa järjestetään sielunhoidollisia vertaistukiryhmiä vaihtelevasti. Ryhmien vetäjät ovat tehtävään koulutettuja ja seurakunnan valtuuttamia. Ryhmissä toimitaan luottamuksellisesti. Ryhmien alkamisesta tiedotetaan aina seurakuntaviestissä ja seurakunnan nettisivuilla.


 

Paikalla 28 vierasta ja ei kirjautuneita