KRITO - LOHDUTUKSEN LIIKE

Miten toipumisryhmään pääsee mukaan?

Uusi ryhmä käynnistetään aina yleisellä ja yhteisellä infotilaisuudella. Tilaisuuteen voivat kaikki asiasta kiinnostuneet tulla kuulemaan, mistä Kristuskeskeisessä toipumistyössä ylipäätään on kysymys. Halukkuutensa ryhmään voi ilmaista jo infon aikana tai myöhemmin ottamalla yhteys seurakunnan toimistoon.

Mitä on Krito ?

Krito on sielunhoidollinen tukiryhmä, jossa lähdemme Jeesuksen Kristuksen avulla toipumisen matkalle tavoitteena sisäinen paraneminen. Krito on lähellä maallisia vertaistukiryhmiä, mutta perustuu kristilliseen uskoon ja Raamatun sanaan. Etsimme yhteyttä itseemme, tunteisiimme ja
tarpeisiimme. Kysymme: Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Miten olen selvinnyt tähän asti? Miten läpieletty matka vaikuttaa elämässäni tänään? Opettelemme antamaan koko elämämme Jeesukselle ja näkemään Jumalan mahdollisuudet elämässämme.

Kenelle Kritosta on apua?

Toipumisryhmästä on ollut apua monille, jotka jollain elämänalueella voivat huonosti. Pahoinvointi voi ilmetä masennuksena, ahdistuksena, aggressioina, riippuvuuksina ja ihmis-suhdevaikeuksina. Ryhmässä on turvallista puhua omista tunteista ja kokemuksista. Krito - ryhmä tarjoaa jokaiselle oman tilan ja paikan käsitellä omaa elämäänsä. Krito on lohdutuksen liike. Rukous on Kristuskeskeisessä toipumistyössä tärkeällä paikalla.
Jokaisen puolesta rukoillaan jokaisella tapaamiskerralla. Ryhmän jäsenet ja vetäjät sitoutuvat ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja ryhmän sääntöihin. Ryhmä antaa tukensa.

Miten ryhmässä työskennellään?

Ryhmässä lähdemme yhteiselle toipumisen matkalle. Etenemme ryhmän teemaan liittyvän työkirjan lukukappaleiden ja tehtävien tahdissa. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti joka viikko, samaan aikaa kaksituntia kerrallaan. Kokonaiskesto on 12 viikkoa. Työskentely tapahtuu pienryhmässä.
Toipumisryhmässä on olennaista turvallinen ja vastuullinen toiminta. Tahdomme vaalia ryhmän keskinäistä luottamusta ja yhteyttä, sillä jokainen ryhmä on oma ainutlaatuisensa kokonaisuus. Näin ollen kolmen ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen ryhmä sulkeutuu eikä uusia henkilöitä enää oteta mukaan ryhmään.

Ryhmänvetäjät ovat koulutettuja tehtävään ja vaitiolovelvollisia. Vetäjät osallistuvat ryhmän työskentelyyn kuten muutkin ryhmän jäsenet. Vetäjät ovat keskenään eri pienryhmissä. He huolehtivat järjestelyistä ja ryhmän sääntöjen noudattamisesta.

Kiinnostuitko? Tule kuulemaan seuraavan ryhmän infotilaisuuteen lisää.
” Toiveena sisäinen paraneminen” toipumisryhmä

Krito-ryhmän alkamisesta mainostetaan erillisellä ilmoituksella tällä sivustolla.

Krito-ryhmänvetäjät
Anne Jokinen-Niska ja Arto Pylvänäinen
Lisätietoja srk. toimistosta puh. 03 6821 209

” Minä laitan käteni sinun käteesi, sillä yhdessä me voimme sen tehdä, mihin yksin emme kykene.”


 

Paikalla 59 vierasta ja ei kirjautuneita