Kutsu miehille!

Seurakuntamme Kristuskeskeinen toipumistyö – Krito, kutsuu nyt miehiä mukaan. Miehille oma toipumisryhmä alkaa helmikuussa 2019. Ryhmänvetäjänä toimii Arto Pylvänäinen. Helmikuussa alkavassa ryhmässä on vielä yksi paikka vapaana.

Mitä on Krito ?

Krito on sielunhoidollinen tukiryhmä, jossa lähdemme Jeesuksen Kristuksen avulla toipumisen matkalle tavoitteena sisäinen paraneminen. Etsimme yhteyttä itseemme, tunteisiimme ja tarpeisiimme. Kysymme: Kuka minä olen?
Mistä minä tulen? Miten olen selvinnyt tähän asti? Miten läpieletty matka vaikuttaa elämässäni tänään? Opettelemme antamaan koko elämämme Jeesukselle ja näkemään Jumalan mahdollisuudet elämässämme.

Kutsumme yhteyteen. Toipumisryhmän tuki auttaa pysähtymään itse äärelle. Jokaisella on oma henkilökohtainen tarina. Keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiirissä siitä on turvallista kertoa. Ryhmässä
kuuntelemme ja tuemme toisiamme. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omana itsenään parantaa sielunhaavoja. Mielenuudistuminen antaa vapautta ja kasvuvoimaa.

Miesten ryhmässä työskennellään ”Toiveena sisäinen parantuminen” (Sikkonen, Tähtinen) kirjan mukaan. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa /kaksi tuntia / yhteensä 12 kertaa. Infotilaisuudessa kerromme ryhmän toiminnasta ja ryhmään osallistumisesta.

Kenelle Kritosta on apua?

Krito on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat käsitellä omaa elämäänsä. Toipumisryhmästä on ollut apua monille, jotka jollain elämänalueella voivat huonosti. Pahoinvointi voi ilmetä masennuksena, ahdistuksena,aggressioina,
riippuvuuksina ja ihmis-suhdevaikeuksina.

Ryhmässä on turvallista puhua omista tunteista ja kokemuksista. Rukous on Kristuskeskeisessä toipumistyössä tärkeällä paikalla. Jokaisen puolesta rukoillaan jokaisella tapaamiskerralla. Ryhmän jäsenet ja vetäjät sitoutuvat ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja ryhmän sääntöihin.

Tervetuloa !

Terveisin Krito-ryhmänvetäjät:
Anne Jokinen-Niska ja Arto Pylvänäinen
Lisätietoja srk:n toimistosta puh. 03 6821 209


 

Paikalla 56 vierasta ja ei kirjautuneita